HeimNyheiterHelse Bergen er utan avtale for transport av pasiantar med rekvisisjon frå 12. oktober

Helse Bergen er utan avtale for transport av pasiantar med rekvisisjon frå 12. oktober

Helse Bergen og drosjeselskapa i områda det gjeld har ikkje blitt einige om nye avtalar. Helseforetaket håper å ha nye avtalar på plass i løpet av vinteren

Helse Bergen jobbar no med å finne ordningar som vil ivareta dei mest sårbare pasientane i denne perioden.

Kva betyr dette for deg som er pasient og treng transport?

Du kan òg få hjelp i pasientventearealet i 0.etasje i Sentralblokka på Haukeland, eller på telefon 05515.

  • Rekvisisjonen er dokumentasjon som automatisk vil følgje søknaden din om dekning av reiseutgifter.

Vaksdal kommune er ikkje part i saka, men vi jobbar både administrativt og politisk for å finne gode løysingar for våre innbyggjarar framover.

Vi arbeider med å finne ei ordning for våre innbyggjarar som bur på institusjon.

Trykk her for meir informasjon frå Helse Bergen.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 09.10.2020