HjemNyheiterHar du innspel til fysiske trafikktryggingstiltak i nærområdet?

Har du innspel til fysiske trafikktryggingstiltak i nærområdet?

Vi inviterer deg som bur i kommunen til å melde inn punkt og strekningar som vert opplevd utrygge. Send og gjerne inn tiltak til desse.

Send skildring, helst med kartutsnitt og/eller bilete på e-post til:

Takk for innspelet og innsatsen for å gjere kommunen til ein trafikksikker stad for alle!


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 02.06.2022