Grunnundersøkingar ved Vaksdal skule

I samanheng med ny skule på Vaksdal, vil det fredag ettermiddag og laurdag formiddag bli gjennomført grunnundersøkingar på Vaksdal skule. Vi skal undersøke fundamenteringsmetode for det nye skulebygget.  

Arbeidet som skal gjennomførast vil medføre noko auke i trafikk til skulen, samt periodar med støy og vibrasjonar for dei nærmaste naboane.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 30.01.2020