HjemNyheiterVegstenging ved Dalevegen

Vegstenging ved Dalevegen

I samband med brot på vassleidning og gravearbeid ved Dalevegen 26 på Dalegården vil vegen bli stengd frå i dag 23.02.24 til reparasjon er utført. Det vil bli nødvendig med stenging av vatn til nokre husstandar.

Ramma husstandar er varsla.


Sist oppdatert: 23.02.2024
Publisert: 23.02.2024