HjemNyheiterFritidstilskot til barn og unge

Fritidstilskot til barn og unge

TIlskot til fritidsaktivitetar for barn og unge
Publisert: 23.05.2023
Sist endra: 23.08.2023

Kva er fritidstilskotet?

Fritidstilskotet skal gi barn og unge moglegheit til å delta i organiserte fritidsaktivitetar uavhengig av familieøkonomi. Ordninga er tillitsbasert.

Kven kan søkje?

  • Trenarar og leiarar i frivillige lag og organisasjonar, ressurspersonar som jobbar i kommunen, som helsesjukepleiarar, flyktningtenesta, lærarar, rådgjevarar, barnevernstenesta m.m.
  • Privatpersonar kan ikkje søkje.

Trykk her for å finne meir informasjon og søknadsskjema.