HeimNyheiterFrist for innlevering av listeframlegg til kommunestyrevalet er måndag 1.april kl 12:00

Frist for innlevering av listeframlegg til kommunestyrevalet er måndag 1.april kl 12:00

Listeframlegg skal leverast inn med originale underskrifter, jfr. Vallova § 6-3 om antal underskrifter
Publisert: 22.03.2019
Sist endra: 22.03.2019

Listeforslaget er å sjå på som innlevert når det er kome inn til kommunen, dvs. at forslaget må vere kome fysisk fram, det er ikkje nok at det er poststempla innan fristen.

 Skjema og rettleiing for innlevering av listeframlegg:

Ved innlevering av listeframlegg er det ønskjeleg at det vert nytta skjema som departementet har utarbeidd til føremålet. 

 Vedlegg til listeframlegg: 

Saman med listeframlegget skal følgende vedlegg innleverast, jfr.vallova § 6-4

  • oversikt over fødselsdato på kandidatene
  • oversikt over fødselsdato og bustadadresse til dei som har underteikna på listeframlegget