HeimNyheiterFrå og med i dag kan du førehandsrøyste ved Dale bibliotek

Frå og med i dag kan du førehandsrøyste ved Dale bibliotek

På valdagen må du røyste i heimehøyrande kommune. Under førehandsrøysteperioden kan du røyste i den kommunen du ønskjer.

 Av omsyn til covid19-smittevern, oppmodar vi flest mogleg om å førehandsrøyste i år framfor å gå til vallokalet måndag 13. september.

Klikk her for å finne opningstider med meir.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 10.08.2021