HeimNyheiterFrå 7. februar vil vi berre bruke mobil

Frå 7. februar vil vi berre bruke mobil

Bakgrunnen for denne endringa er ønske om å forenkle og forbetre. Vi ser at dagens fastnummer er lite i bruk, og at utviklinga i samfunnet generelt går mot mobile einingar. Dette vil også styrkje oss i arbeidet vårt med digitalisering av tenester og kommunikasjon med innbyggjarane i kommunen.

Det er to unntak frå dette. Desse nummera vil framleis vere i drift som før:

  • Hovudnummeret til kommunen - 56 59 44 00
  • Legekontoret - 56 59 44 10

Sist oppdatert: 06.02.2019
Publisert: 05.02.2019