HeimNyheiterBudsjett 2019

Budsjett 2019

Rådmannen presenterte sitt framlegg til budsjett for 2019 i kommunestyret den 01.10.2018. Det vart òg gitt ei orientering om status for Lev Vel-prosjektet / Bygg for helse og omsorg.
Publisert: 04.10.2018
Sist endra: 19.10.2018