Du er her: ›› Vil du bli støttekontakt?
Anne Karin Berge, Ann Marit Mehus Lie, Anne Hedvig Faugstad

Vil du bli støttekontakt?

Meiningsfullt oppdrag gjer meiningsfull fritid. Å vere støttekontakt kan vere både meiningsfullt og gjevande. Du kan hjelpe personar med ulike utfordringa med å skapa ein betre kvardag.

For å vere støttekontakt må du vere over 18 år, men her er det ingen øvre grense. Du får ein oppdragsavtale, der ein blir einige om kor mange timar i månaden du er støttekontakt, og du får ei godtgjøring for oppdraget pr. time.
Kvar støttekontakt får ein kontaktperson i kommunen, som kan gje råd og vegleiing. Oppdraget er fleksibelt, så dersom ein i periode av året ikkje har mogelegheit til å bidra like mykje, avtala ein det med kontaktpersonen.

Kan dette vere noko for deg,  ta kontakt med:
Anne Hedvig Faugstad, mobil 488 80 310
Ann Marit Mehus Lie, mobil 488 80 319
Anne Karin Berge, mobil 488 80 312

Skriv ut Skriv ut