Du er her: ›› Vi ønskjer å sende brev til den digitale postkassa di. Er du klar til å ta imot?
Illustrasjon av databrukarar

Vi ønskjer å sende brev til den digitale postkassa di. Er du klar til å ta imot?

Vi jobbar aktivt med å digitalisere tenestene våre for å gi betre service til deg som bur og driv næring i kommunen.

Du oppretter sjølv din digitale postkasse:

  1. Finn fram den elektroniske ID-en din, til dømes BankID.
  2. Gå til Digipost eller e-Boks for meir informasjon om den enkelte postkassa.
  3. Følg instruksjonane frå e-Boks eller Digipost for å opprette postkasse.

Når du har oppretta postkasse hos ein av dei to, vil den digitale postkasseadressa di automatisk leggjast inn i det nasjonale kontaktregisteret. Du får ein SMS som stadfestar valet ditt, og er klar til å ta imot digital post. Når du får brev, blir du varsla på SMS. eller e-post.
Dersom du ikkje opnar den digitale posten din innan 48 timer, blir brevet skrive ut og sendt til deg via Posten.

I 2016 skal alle statlege verksemder sende brev til den digitale postkassa du har valt. Mange kommunar vil gjere det same. Målet er at digital post skal erstatte dei fysiske breva i postkassa di. (Digital post og e-post er ikkje det same.)

PRIVATPERSONAR
Som privatperson kan du sjølv velje korleis du ønskjer å ta imot brev frå kommunen. Du kan velje mellom dei digitale postkassane Digipost og e-Boks, eller reservere deg og framleis få papirbrev i postkassa di.

Digital post er gratis, tryggare enn all annan postgang og tilgjengeleg uansett om du er på hytta, reise eller heime. Dessutan er det lettare å ta vare på og finne att viktige brev, når dei ligg i ei digital postkasse.

Trykk her for å gå til ei side med spørsmål og svar om digital postkasse.

Kan eg reservere meg?
Ja, alle privatpersonar har rett til å reservere seg mot digital post. Ønskjer du å få breva frå kommunen på papir – i postkassa di, kan du ringe ID-porten sin brukarstøtte på grønt nummer 800 30 300 eller reservere deg på heimesida til www.norge.no.

Trykk her for å reservere deg mot kommunikasjon på nett.

Treng du hjelp for å komme i gang?
Ta kontakt med Innbyggjarservice på telefon: 56 59 44 00, eller på epost: info@vaksdal.kommune.no

NÆRINGSLIV
Bedrifter kan ikkje reservere seg, og har berre eitt val: Du som driv næring vil få all post frå det offentlege på Altinn.

Kva må du som bedriftsleiar gjere?
Du må logge seg inn på www.altinn.no og registrere korleis dei ønskjer å få melding om eit nytt digitalt brev. Du kan registrere eit mobilnummeret, ei e-postadresse eller begge delar. Normalt vil dagleg leiar vere registrert som brukar i Altinn. Skal andre i bedrifta handtere posten, må dagleg leiar gi vedkommande tilgang til bedrifta si meldingsboks i Altinn.

 https://www.youtube.com/watch?v=Kh4FotBPeWE

Skriv ut Skriv ut