Du er her: ›› Søke barnehageplass? Hugs søknadsfristen 1. mars
Barnehage

Søke barnehageplass? Hugs søknadsfristen 1. mars

Hugs å sende ny søknad sjølv om du står på venteliste!
Søknadsfristen gjeld og om du ønskjer endra plass frå august.

1. mars er søknadsfrist for barnehageplass i Vaksdal kommunale barnehage for barnehageåret 2018/2019.

Rett til barnehageplass
Barn som fyller ett år innan 1. desember det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
Barnet må være folkeregistrert i Vaksdal kommune.
Heile prosessen rundt det å søkje, endre eller sin opp ein barnehageplass er elektronisk:

Klikk her for søknadsskjema for 2018/2019

Treng du hjelp til å fylle ut søknad kan du kontakta styrar i ein av kommunen sine barnehager eller einingsleiar for barnehage.

Dei som kjem inn under reglane for prioritet til plass må senda inn dokumentasjon i papirform.

Barnehagane i Vaksdal:

Klikk her for å komme til Dale barnehage.

Klikk her for å komme til Stamnes barnehage

Klikk her for å komme til Stanghelle barnehage

Klikk her for å komme til Vaksdal barnehage

Skriv ut Skriv ut