Du er her: Framsida ›› Reguleringsplan for Jamnegarden er no ute til offentleg ettersyn

Reguleringsplan for Jamnegarden er no ute til offentleg ettersyn

Du kan gje merknader til planframlegget fram til 31. mars 2017.

Formannskap/ plan- og økonomiutvalet bestemte i møte i januar 2017 at framlegg til reguleringsplan for Jamnegarden vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Reguleringsplanen har som føremål å leggja til rette for ei tettare utbygging:

  • Byggjeområde  - område for bustadanlegg
  • Fellesområder – felles friområde / uteopphaldsareal

Her finn du alle dokumenta i saka i PDF-format:
Reguleringsplan for Jamnegarden - saksdokument
Kart for reguleringsplan
Føresegner til reguleringsplan for Jamnegarden
Geologiske vurderingar
Faresonekart
Skredtyper og sikkerhetsklasser

Papirutgåva av plandokumenta kan du og finne i innbyggjarservice i heradshuset, og i biblioteket i Vaksdal senter.
Vil du gje merknader til planframlegget sender du desse til post@vaksdal.kommune.no, eller til Vaksdal kommune, Konsul Jebsensgt. 16, 5722 Dalekvam.
Frist: 31.mars 2017

Har du spørsmål, ta kontakt med Kåre Ulveseth
Epost: Kare.Ulveseth@vaksdal.kommune.no
Telefon: 56 59 44 46/ 959 87 531

Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 12-10. Formannskap saknr 05/2017, gnr. 17, bnr. 303 – Vaksdal kommune Planid 2015003.

Skriv ut Skriv ut