Du er her: Framsida ›› Reguleringsplan for Jamnegarden har vore til offentleg ettersyn

Merknadshandsaming er under arbeid i april/mai 2017

Reguleringsplan for Jamnegarden har vore til offentleg ettersyn

Formannskap/ plan- og økonomiutvalet bestemte i møte i januar 2017 at framlegg til reguleringsplan for Jamnegarden vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Reguleringsplanen har som føremål å leggja til rette for ei tettare utbygging:

  • Byggjeområde  - område for bustadanlegg
  • Fellesområder – felles friområde / uteopphaldsareal

Her finn du alle dokumenta i saka i PDF-format:
Reguleringsplan for Jamnegarden - saksdokument
Kart for reguleringsplan
Føresegner til reguleringsplan for Jamnegarden
Geologiske vurderingar
Faresonekart
Skredtyper og sikkerhetsklasser

Papirutgåva av plandokumenta kan du og finne i innbyggjarservice i heradshuset, og i biblioteket i Vaksdal senter.
Vil du gje merknader til planframlegget sender du desse til post@vaksdal.kommune.no, eller til Vaksdal kommune, Konsul Jebsensgt. 16, 5722 Dalekvam.
Frist: 31.mars 2017

Har du spørsmål, ta kontakt med Kåre Ulveseth
Epost: Kare.Ulveseth@vaksdal.kommune.no
Telefon: 56 59 44 46/ 959 87 531

Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 12-10. Formannskap saknr 05/2017, gnr. 17, bnr. 303 – Vaksdal kommune Planid 2015003.

Skriv ut Skriv ut