Du er her: Framsida ›› Politikk ›› Politikk

Politikk

Informasjon om det politiske livet i kommunen

Her finn du informasjon om det politiske livet i Vaksdal kommune,  frå ordførar, formannskap, kommunestyre, og frå dei ulike politiske råda og utvala i kommunen. Du kan sjå kva tid politiske møte vert haldne, og ha høve til å fylgje med på sakskart og saksdokument som er offentleg tilgjengelege.

Politisk styringssystem og delegasjonsreglement

Skjema for møtegodtgjersle, reise og tapt arbeidsforteneste

Skriv ut Skriv ut