Du er her: Framsida ›› Politikk ›› Politisk organisering ›› Ordførar ›› Ordførar

Ordførar

Eirik Haga (Ap) vart attvald som ordførar ved valet i 2015. Han er inne i sin 3. periode som ordførar.Eirik Haga.jpg

 

Ordføraren er den fremste tillitsvalde blant kommunestyret og formannskapet sine medlemmar. Ordføraren representerar kommunen utad og er bindeledd og formidlar synspunkt mellom dei folkevalde og administrasjonen. Ordførar leiar det politiske arbeidet i kommunen og styrer møta i kommunestyret og formannskapet. Ordførar har møte- og talerett i alle kommunale organ.

Ordførar er kommunen sin rettslege representant og underskriv på vegne av kommunen når slikt mynde ikkje er gjeve til andre.
 

Skriv ut Skriv ut