Du er her: Framsida ›› Kven er "nypensjonisten" i Vaksdal

Kven er "nypensjonisten" i Vaksdal

Kva sosialt nettverk har han/ho? I kva grad bruker han/ho ny teknologi og data? Korleis er helsetilstanden deira? 
Kva haldningar og forventingar har dei til morgondagen sine tenester? Kva haldningar har dei til bruk av velferdsteknologi? 

Hilde Haaland-Kramer, dagleg leiar på Senter for omsorgsforskning Vest, presenterte innbyggjarundesøkinga "morgondagens eldre" i Kommunestyret i dag.

Spørjeskjema blei sendt ut til 368 innbyggjarar mellom 67 og 75 år. Svarprosenten var 53%, noko Hilde Haaland-Kramer meiner er eit akseptabelt tal. Det er viktig å ha med informasjon frå innbyggjarane i "LevVel i Vaksdal", kommunen sitt prosjektprogram for helse- og omsorgstenestene i framtida.

Klikk her for å lese presentasjonen til Hilde Haaland-Kramer

Logo for lev vel prosjektet

 

Skriv ut Skriv ut