Du er her: Framsida ›› Kunnskap om byggeskikk i kommunane
Dale sentrum

Tilgang til veiledarar - landsdekkande database under oppbygging

Kunnskap om byggeskikk i kommunane

"Bygg og Bevar" er eit program opprettet av Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Byggenæringens Landsforening. Dette er eit bidrag til at eldre bygninger blir brukt, forvalta, sett i stand og utvikla på en god måte.

Mange kommunar har gamle bygg som det er verdt å ta vare på. "Bygg og bevar" vil prøve å halde ein oppdatert, landsdekkande oversikt over kommunane sine byggeskikkveiledarar og vil  linke til desse. Se: https://www.byggogbevar.no/hjelp/norge-rundt-veiledere

Bygg og Bevar seier om seg sjølv:
- Bygg og Bevar skal bidra til å redusere byggskader og til å unngå tap av kulturhistoriske verdier gjennom å hjelpe eiere av gamle bygg til å bli bedre bestillere. Primært utvikler og drifter vi nettportalen www.byggogbevar.no, der vi legger ut artikler basert på fagmiljøenes kunnskap og myndighetenes regelverk. Bygg- og Bevar er produkt- og leverandør-nøytrale. Gjennom vår virksomhet vil vi også legge til rette for at fagkunnskapen i håndverksbedriftene etterspørres og utvikles. Vi synliggjør håndverkeres erfaringer fra ulike prosjekter og holder oversikt over relevante kurs og aktiviteter over hele landet.
Vi håper at alle som jobber med forvaltning og vedlikehold av gamle bygg, vil bruke Bygg og Bevar som en kunnskapsbank. Det er flott hvis kommunen vil bidra til dette. Dere er også velkommen til å melde dere på vårt nyhetsbrev (se nettsiden).

Vaksdal kommune har ikkje eigen veiledar om byggeskikk, men vil syne til føresegner for kvar enkelt reguleringsplan. Denne vil i ulik grad innehalde føringar for byggeskikk, fargeval, mm som kvar enkelt grunneigar må forhalde seg til.

Skriv ut Skriv ut