Du er her: ››

Kontakt

For vakttelefonar klikk her.
Du finn telefonnummer til kommunehuset, skuler og barnehager i venstre meny. Du finn og kontaktinformasjon om du går til den einskilde meny frå framsida.

Bilete av tilsette i barnevernet

Barnevern - kontaktinformasjon

20. juni 2017

Bilete, frå venstre Jannicke Sandvik, Helene Reutz Ringheim, Randi Vangsnes, Margrethe Kydland, Sindre Tvedten.

Ekspedisjon: 
Margrethe Kydland, telefon: 56 59 46 80 mobil: 488 80 367
Innbyggarservice: 56 59 44 00
Epost: barnevernet@vaksdal.kommune.no

Ergo- og fysioterapi - kontaktinformasjon

22. mars 2016
Ergoterapeut - Marit Fardal: Telefon: 56 59 35 12, mobil: 488 80 332,
epost: Marit.Fardal@vaksdal.kommune.no
Besøksadresse:  Turbinen Fleirbrukshall,
Sandlivegen 14 , Dale                                                       
Postadresse: Fysioterapitenesta Vaksdal kommune,
Konsul Jebsensgate 16, 5722 Dalekvam. 
Bilete av Brith Kydland

Helsestasjon kontaktinformasjon

6. mai 2016

Brith Kydland, leiande helsesøster - telefon: 56 59 44 12 , mobil: 488 80 383,
epost: brith.kydland@vaksdal.kommune.no

Bilete av tilsette på legekontoret

Kommunelegekontoret på Dale

2. november 2015

Telefon: 56 59 44 10, åpningstider: mandag - torsdag  09.00 - 15.30. Fredag 09.00 - 14.00.
Du kan bestille time via sms. Klikk her for å sjå korleis.

Turbinen

Turbinen fleirbrukshall

19. november 2014

Vaksdal lensmannskontor

18. november 2015

Kontoret er ope torsdagar frå kl 10.00 - 14.00.

Epost:   post.hordaland@politiet.no

Vaksdal frivilligsentral

26. august 2014

Torunn Samuelsen, 910 03 104
post@vaksdal.frivilligsentral.no,
Nettside - Vaksdal frivilligsentral

Veterinær - Vaksdal og Modalen kommunar

7. august 2017

Kvardagar - måndag til fredag kl 08.00 - 16.00 - Asle Bjørgaas - telefon: 415 01 324

Veterinærvakt - kveld, helg, heilagdagar - telefon: 56 51 30 00