Du er her: ››

Kontakt

For vakttelefonar klikk her.
Du finn telefonnummer til kommunehuset, skuler og barnehager i venstre meny. Du finn og kontaktinformasjon om du går til den einskilde meny frå framsida.

Bilete av Brith Kydland

Helsestasjon kontaktinformasjon

9. november 2017

Vi arbeider førebyggjande med barn og unge mellom 0 og 20 år. Vi oppmodar alle tilflyttarar med born i målgruppa om å ta kontakt med oss dersom de ikkje har fått innkalling til helsestasjonen. 

Følg oss gjerne på Facebook:

 Facebook-logo

Ergo- og fysioterapi - kontaktinformasjon

4. oktober 2017
Ergoterapeut - Marit Fardal: Telefon: 56 59 35 12, mobil: 488 80 332,
E-post: Marit.Fardal@vaksdal.kommune.no
Fysioterapeut - Susanne Villanger Rolland: Mobil: 408 01 912
E-post: susanne.villanger.rolland@vaksdal.kommune.no
Konsul Jebsensgate 16, 5722 Dalekvam. 
Bilete av tilsette i barnevernet

Barnevern - kontaktinformasjon

20. juni 2017

Bilete, frå venstre Jannicke Sandvik, Helene Reutz Ringheim, Randi Vangsnes, Margrethe Kydland, Sindre Tvedten.

Ekspedisjon: 
Margrethe Kydland, telefon: 56 59 46 80 mobil: 488 80 367
Innbyggarservice: 56 59 44 00
Epost: barnevernet@vaksdal.kommune.no

Bilete av tilsette på legekontoret

Kommunelegekontoret på Dale

2. november 2015

Telefon: 56 59 44 10, åpningstider: mandag - torsdag  09.00 - 15.30. Fredag 09.00 - 14.00.
Du kan bestille time via sms. Klikk her for å sjå korleis.

Turbinen

Turbinen fleirbrukshall

19. november 2014

Vaksdal lensmannskontor

18. november 2015

Kontoret er ope torsdagar frå kl 10.00 - 14.00.

Epost:   post.hordaland@politiet.no

Vaksdal frivilligsentral

26. august 2014

Torunn Samuelsen, 910 03 104
post@vaksdal.frivilligsentral.no,
Nettside - Vaksdal frivilligsentral

Veterinær - Vaksdal og Modalen kommunar

7. august 2017

Kvardagar - måndag til fredag kl 08.00 - 16.00 - Asle Bjørgaas - telefon: 415 01 324
Veterinærvakt - kveld, helg, heilagdagar - telefon: 56 51 33 00