Du er her: ››

Kontakt

For vakttelefonar klikk her.
Du finn telefonnummer til kommunehuset, skuler og barnehager i venstre meny. Du finn og kontaktinformasjon om du går til den einskilde meny frå framsida.

Ergoterapi kontaktinformasjon

9. januar 2018
Ergoterapeut - Marit Fardal: Telefon: 56 59 35 12, mobil: 488 80 332
E-post: Marit.Fardal@vaksdal.kommune.no
 
Ergoterapeut - Petter Berntsen: Mobil: 408 01 914
Bilete av Brith Kydland

Helsestasjon kontaktinformasjon

9. november 2017

Vi arbeider førebyggjande med barn og unge mellom 0 og 20 år. Vi oppmodar alle tilflyttarar med born i målgruppa om å ta kontakt med oss dersom de ikkje har fått innkalling til helsestasjonen. 

Følg oss gjerne på Facebook:

 Facebook-logo

854450808

Barnevern - kontaktinformasjon

20. juni 2017

Ekspedisjon: 
Margrethe Kydland, telefon: 56 59 46 80 mobil: 488 80 367
Innbyggarservice: 56 59 44 00
Epost: barnevernet@vaksdal.kommune.no

Bilete av tilsette på legekontoret

Kommunelegekontoret på Dale

2. november 2015

Telefon: 56 59 44 10, åpningstider: mandag - torsdag  09.00 - 15.30. Fredag 09.00 - 14.00.
Du kan bestille time via sms. Klikk her for å sjå korleis.

Vaksdal frivilligsentral

26. august 2014

Torunn Samuelsen, 910 03 104
post@vaksdal.frivilligsentral.no,
Nettside - Vaksdal frivilligsentral

Veterinær - Vaksdal og Modalen kommunar

7. august 2017

Kvardagar - måndag til fredag kl 08.00 - 16.00 - Asle Bjørgaas - telefon: 415 01 324
Veterinærvakt - kveld, helg, heilagdagar - telefon: 56 51 33 00