HeimLandbruk, næring og skattServerings-, sals- og skjenkeløyve