Du er her: Framsida ›› Tenester ›› Tenester A-Å

Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring

Tenesteomtale

Norske elevar har rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Dersom skulen krev at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med opplæringa, kan du klage til skulen. Det gjeld til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skuletida, leirskuleopphald, ekskursjonar eller andre turar. Dersom skulen ikkje endrar vedtaket eller praksisen sin, kan du vende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med verksemda i grunnskulen.

Tjenesten oppdatert: 30.11.2015 12:53