Du er her: Framsida ›› Faktura for kommunale gebyr for 4. termin 2017 er lågare enn vanleg

Faktura for kommunale gebyr for 4. termin 2017 er lågare enn vanleg

Alle abonnentar som er tilknytt kommunale vassverk vert ikkje fakturert for vassgebyr for 4. termin 2017. Årsaka til dette er at gebyret vert dekka ved bruk av midlar frå avsett fond for vatn.
Frå 2018 er ein tilbake til «normalen».

Skriv ut Skriv ut