Du er her: Framsida ›› Tenester ›› Tenester A-Å

Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

Tenesteomtale

Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigedommar i kommunen.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

Saksbehandling

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

Tjenesten oppdatert: 16.12.2016 10:56