Du er her: Framsida ›› Byggje og bu ››

Byggje og bu

Personvernerklæring

5. juli 2018

I Vaksdal kommune er personvern og informasjonstryggleik ein naturleg del av verksemda vår.

Deler du brønn med naboen? No skal alle små vassforsyningssystem registrerast

17. april 2018

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrerte hos Mattilsynet.

meirope bibliotek

Velkomen til meirope bibliotek på Vaksdal

17. januar 2018

Måndag 22. januar kl 18.00 opnar fungerande ordførar Sigmund Simmenes meiropent bibliotek i Vaksdal senter.

Dette er en ypparleg moglegheit til å låne seg ein god bok, samtidig som det vil bli servert kaffi, frukt og tebrød.

Kom innom!

Bilete av brøytemannskap

Brøyting og strøing av kommunale vegar

22. november 2017

Vaksdal kommune har ansvar for brøyting og strøing av kommunale vegar.

Opning av kunsgrasbane på Geitabakken

Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - søknadsfrist 01.12.17

24. oktober 2017

Ønskjer ditt lag eller organisasjon å søkje om spelemidlar? 

Bilete av undom med refleks

Bli sett - bruk refleks! Torsdag 19. oktober er den nasjonale refleksdagen.

17. oktober 2017

Vil du bli sett? Vi gir bort 30 flotte reflekspanneband. Kom innom på Innbyggarservice på Kommunehuset på Dale.

Bergsdalen opp

Bergsdalen har mange moglegheiter

31. august 2017

Sluttrapporten er levert

Padle Stanghelle

Temakart friluftslivområder

25. august 2017

Kartlegging og verdisetting av friluftslivområde i Vaksdal er no gjennomført, og temakart med områdeskildringar vert presentert for Kommunestyret 13. november 2017

Dale sentrum

Kunnskap om byggeskikk i kommunane

Tilgang til veiledarar - landsdekkande database under oppbygging

6. april 2017

"Bygg og Bevar" er eit program opprettet av Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Byggenæringens Landsforening. Dette er eit bidrag til at eldre bygninger blir brukt, forvalta, sett i stand og utvikla på en god måte.

Reguleringsplan for Jamnegarden har vore til offentleg ettersyn

Merknadshandsaming er under arbeid i april/mai 2017

16. februar 2017

Utvidet bruk av adressetilleggsnavn

25. januar 2016

Ei endring av matrikkelforskrifta gjer det mogleg å tildela adressetilleggsnamn til fleire eigedomar i eit avgrensa område. Det er ikkje lenger naudsynt at eigedomen er eit gardsbruk som har gitt opphav til stadnamnet.