Du er her: Framsida ›› Budsjett 2018 - Offentleg utlegging

Budsjett 2018 - Offentleg utlegging

Formannskapet si tilråding til budsjett for 2018 ligg frå 04.12. ute til offentleg ettersyn på følgjande stader:

Dale:                   Biblioteket
Vaksdal:              Coop Prix Vaksdal
Stanghelle:          Coop Marked Stanghelle
Stamnes:            Joker Stamnes
Eidsland:             Snarkjøp Eidsland
Eksingedalen:     Eksingedalen Snarkjøp

Kommunestyret skal i møte 18. desember.2017 vedta budsjettet på bakgrunn av formannskapet si tilråding.

Budsjettdokumenta ligg her:
Budsjettframlegg 2018
Betalingssatsar 2018
Lokal froskrift gebyrregulativ
Budsjett 2018 - Saksutgreiing og formannskapet si tilråding
Renovasjonsgebyr 2018 - Saksutgreiing og formannskapet si tilråding

Skriv ut Skriv ut