Du er her: Framsida ›› Bergsdalen har mange moglegheiter
Bergsdalen opp

Bergsdalen har mange moglegheiter

Sluttrapporten er levert

I samband med kommuneplanarbeidet har rådgjevingsfirmaet MIMIR vore engasjert til å gjennomføre ein mogelegstudie for å sette lys på potensialet for utvikling i Bergsdalen. Studiet er eit kunnskapsgrunnlag og innspel til arbeidet med kommuneplanen.

Prosessen:

Tysdag 5. september 2017 møtte Vaksdal kommune innbyggjarar i Bergsdalen til oppstartsmøte i eit moglegheitsstudie for bygda. Om lag 30 personar deltok på dette informasjonsmøtet, som er første ledd i eit framtidsretta moglegheitsstudie for Bergsdalen. Presentasjonen brukt på møtet finn du her.

Moglegheitsstudiet har tatt utgangspunkt i kommuneplanarbeidet, der mellom anna skiløype frå Lid til Hamlagrøosen, nye hytteområde og eit mindre alpinanlegg tidlegare er føreslått.  I oktober vart det gjennomført ei spørjeundersøking (questback) blandt hytteeigarane, og samtalar med gardbrukarar, jordbrukslaget, Bergsdalstunet og Bergsdalshytta.

Det innsamla materialet er bearbeidd, og MIMIR presenterte dette på ope kvelds-møte mandag 13. november i Bergsdalshytta. Det kom i alt 32 til dette møtet, som også hadde ein presentasjon frå Eirik Brynjulfsen (Fylkesmannen) om ulike tilskotsordningar. MIMIR sin presentasjon finn du her.

Sluttrapport frå MIMIR finn du her.

Lid
Øyane
Brekke
Solbjørg
Skriv ut Skriv ut