Du er her: Framsida ›› Bergsdalen har mange moglegheiter
Bergsdalen opp

Bergsdalen har mange moglegheiter

Nytt møte 13. november 2017 kl 17 i Bergsdalshytta, og her vert resultata frå mogelegstudiet presentert.

I samband med kommuneplanarbeidet er rådgjevingsfirmaet MIMIR engasjert til å gjennomføre ein mogelegstudie for å sette lys på potensialet for utvikling i Bergsdalen. Studiet skal vere eit kunnskapsgrunnlag og innspel til arbeidet med kommuneplanen.

Tysdag 5. september 2017 møtte Vaksdal kommune innbyggjarar i Bergsdalen til oppstartsmøte i eit moglegheitsstudie for bygda. Om lag 30 personar deltok på dette informasjonsmøtet, som er første ledd i eit framtidsretta moglegheitsstudie for Bergsdalen. Presentasjonen brukt på møtet finn du her.

Moglegheitsstudiet tek utgangspunkt i kommuneplanarbeidet, der mellom anna skiløype frå Lid til Hamlagrøosen, nye hytteområde og eit mindre alpinanlegg tidlegare er føreslått.  I oktober vart det gjennomført ei spørjeundersøking (questback) blandt hytteeigarane, og samtalar med gardbrukarar, jordbrukslaget, Bergsdalstunet og Bergsdalshytta.

Det innsamla materialet er no bearbeidd, som MIMIR presenterte dette på ope kvelds-møte mandag 13. november i Bergsdalshytta. Det kom i alt 32 til dette møtet, som også hadde ein presentasjon frå Eirik Brynjulfsen (Fylkesmannen) om ulike tilskotsordningar. MIMIR sin presentasjon finn du her.

Sluttrapport vert utlagt så snart den er klar.

Lid
Øyane
Brekke
Solbjørg
Skriv ut Skriv ut