Kart over strekninga Arna-Voss

 Statens vegvesen og Jernbaneverket vart møtt av engasjerte innbyggjarar på informasjonsmøte på Dale sist torsdag.